SAVONLINNAN TAIDELUKIO, LUKUVUOSI 2022 – 2023

Sa­von­lin­na Se­ni­or Se­con­da­ry School of Art and Mu­sic, So­ti­las­po­jan­katu 3

FIN 57100 Sa­von­lin­na

puh:

Sa­von­lin­nan kau­pun­gin vaih­de 015 – 5274000

kans­lia, kou­lu­sih­tee­ri Riit­ta Ku­pa­ri­nen 044 – 4174551

reh­to­ri Rei­ma Här­kö­nen 044 – 4174550

opin­to-oh­jaa­jat Sari Här­kö­nen 044 – 4174554 ja Sari Kek­ki 050 – 473 4170

www.tai­de­lu­kio.fi

Tai­de­lu­ki­on toi­min­taa tu­kee vah­vas­ti Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on Se­ni­o­rit ry. Yh­dis­tys mm. ja­kaa opin­nois­saan me­nes­ty­neil­le opis­ke­li­joil­le sti­pen­de­jä ja muu­toin­kin edis­tää oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Yh­dis­tyk­sen kan­na­tus­jä­se­nek­si voi liit­tyä mak­sa­mal­la 15 eu­ron suu­rui­sen jä­sen­mak­sun ti­lil­le: FI5156511340045011. Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Riit­ta Moi­san­der ja sih­tee­ri­nä/ta­lou­den­hoi­ta­ja­na Rei­ma Här­kö­nen.

Tai­de­lu­kio to­teut­taa 31.5.2025 saak­ka val­ta­kun­nal­lis­ta lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vää nor­maa­li­toi­min­nan ohel­la. Täs­tä asi­as­ta on eril­li­nen ar­tik­ke­li täs­sä ker­to­muk­ses­sa. Ku­vas­sa Ku­vis­tuu­bi.fi -si­vus­ton bio­tait­teen kan­si­kuva. Kuva. Ku­vis­tuu­bi.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023