ILMOITUSASIOITA

Luku­vuo­den 2021 – 2022 kou­lu­työ al­kaa kes­ki­viik­ko­na 11. elo­kuu­ta 2021 kel­lo 10. Ko­koon­num­me juh­la­sa­liin ja päi­vä jat­kuu pit­käl­ti ryh­män­oh­jaa­ja­ve­toi­se­na. Työ­jär­jes­tys­ten mu­kai­nen ope­tus pyö­räh­tää käyn­tiin tors­tai­na 12.8.2021

En­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat on kut­sut­tu huol­ta­jien­sa kans­sa yh­teis­ti­lai­suu­teen tiis­taik­si 10.8.2021 klo 17 kou­lum­me omaan juh­la­sa­liin (So­ti­las­po­jan­katu 3, 3. ker­ros). Ti­lai­suu­des­sa orien­toi­du­taan uu­teen kou­luun. Ti­lai­suus päät­tyy ryh­mä­no­haa­jien tuo­ki­oi­hin.

Luku­vuo­den 2020 – 2021 vii­mei­nen uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 16.6.2021 klo 10 – 13.00 luo­kis­sa 314 (Sa­no­maP­ro-ko­keet) ja 317 (mut ko­keet), ko­kee­seen il­moit­tau­tu­mis­aika päät­tyy ma 14.6.2021.

Il­moit­tau­tu­mis­aika syk­syn 2020 yo-tut­kin­toon päät­tyy pe 4.6.2021.

Tai­de­lu­ki­on ulko-ovet ja kans­lia sekä Gal­le­ria Etei­ses­sä ole­va Ti­lai­suus -kuva­tai­de­näyt­te­ly ovat auki aika­vä­lil­lä ma 7.6. – ke 30.6.2021 arki­päi­vi­sin klo 10 – 13. Tai­de­lu­ki­on ulko-ovet ja kans­lia on sul­jet­tu vuo­si­lo­mien vuok­si aika­vä­lil­lä 1.7. – 3.7.2021. Tai­de­lu­ki­on ulko-ovet ja kans­lia ovat nor­maa­lis­ti auki to 4.8.2021 al­ka­en.

  

AURINKOISTA JA VIRKISTÄVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE TAIKKARILAISILLE
KIITOKSET KULUNEESTA LUKUVUODESTA

Sa­von­lin­nas­sa 4. päi­vä­nä kesä­kuu­ta 2021

Rei­ma Här­kö­nen

reh­to­ri 

Opis­ke­li­ja­kun­nan pik­nik-kon­ser­tin tun­nel­mia. Hy­vää ke­sää kai­kil­le! Kuva Vili Vä­ke­väi­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021