Kuvataidelinjan tuntijako

Oheinen kaavio paljastaa opintojen rakenteen kuvataidelinjalla

Kuvataidelinjan opinnot on hyväksyttävästi suorittanut opiskelija, joka opiskelee seuraavat opintokokonaisuudet;

Lisäksi hän voi jatkaa opintojaan taidehistorian sekä kuvailmaisun syventävillä kursseilla sekä valita opinto-ohjelmaansa erilaisia työpajaopintoja.

Kuvataidekurssit jakaantuvat eri vuosikursseille seuraavasti;

Lähde. Kare Lampinen.

Lähde. Reima Härkönen.

Kuvataidelukion opinnot31.5.2016