Mediailmaisu

Mediailmaisussa opiskellaan visuaalisen viestinnän keinoja. Ensimmäisenä vuonna opitaan eri menetelmin perusteet valokuva- ja elokuvailmaisusta. Toisen ja kolmannen vuoden aikana tältä perustalta laajennetaan ilmaisua graafiseen muotoiluun ja mediataiteeseen, joissa valokuva- ja elokuvailmaisulla on merkittävä osuus.

Opiskelun edetessä ilmaisua syvennetään ja itsenäisen suunnittelun osuus lisääntyy. Viimeisen vuoden päättötyö on laaja itsenäisesti suunniteltu ja toteutettu työ, jonka työskentelyprosessia opettaja valvoo ja tukee ohjauskeskusteluin.

Mediailmaisun kursseja on 13, joiden lisäksi voi halutessaan suorittaa valtakunnallisen diplomikokeen kuvataiteessa tai mediassa.

Mediailmaisun opiskelijat voivat kuvata, editoida ja tallentaa koulun yhteisiä tilaisuuksia.

Mediailmaisun opiskelijoiden tekemisiä voit seurata oppiaineen omasta blogista.

MEDI03 KUVIA VEDOSTAMALLA                    

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

MEDI04 Kuvataan digikameralla, maalataan tietokoneella

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

MEDI05 Kolmiulotteisuus, animaatio, 3D-ohjelmat

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

MEDI06 Julkaisu sanomalehteen tai aikakauslehteen

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

Aarviointi

MEDI07 Mediat: analyysia, tulkintaa, kritiikkiä

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

Arviointi

MEDI08 Elokuva – kuvaus

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

Arviointi

MEDI09. Elokuva – editointi, äänitys

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

Arviointi

MEDI10 Pelisuunnittelu (korvaa verkkosivukurssin)

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

Arviointi

MEDI11. Multimedia / musiikkivideo – stillkuva ja liikkuva kuva – musiikki ja muut äänet

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

Arviointi

MEDI12 & 13 Lopputyö Lopputyölle annetaan yhteinen aihe kaikkiin pitkiin taideaineisiin.

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Oppimateriaalit

KURSSIT VOIVAT TOTEUTUA ERI JÄRJESTYKSESSÄ KUIN TÄSSÄ OPETUSSUUNNITELMASSA ON KIRJOITETTU

Mediailmiaus opiskelija Henni-Mari sai dukaattipalkinnon keväällä 2014

Kuvataidelukion opinnot31.5.2016