Yleinen kuvataide

YL01  Orientaatio I

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suoritus

Oppimateriaalit

YL02 Orientaatio

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suoritus

Oppimateriaalit

YL03 Kuvia vedostamalla

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

YL04 Kolmiulotteinen maailma

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

YL05 Maalauksen mahdollisuuksia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

YL06 Metalligrafiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

YL07 Kuvanveisto

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Oppimateriaalit

YL08 Havaintopiirustus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

YL09  & YL10 Kokeileva maalaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

YL.11 Nykytaiteen laboratorio

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

YL12. & YL13 Päättötyö

Tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

Dukaattipalkinnon saaja Aada keväällä 2016. Lähde. Kare Lampinen

Kuvataidelukion opinnot31.5.2016