Taidehistoria

THI01 Euroopan varhaiset korkeakulttuurit ja keskiaika

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

THI02 Euroopan taide renessanssista realismiin

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaalit

THI03 Suomen taide

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Oppimateriaali

THI04 Ulkoeurooppalaiset kulttuurit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Oppimateriaali

THI05 Modernismista nykytaiteeseen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeinen sisältö

Arviointi ja kurssin suorittaminen

Oppimateriaali

Kuvataideopiskelijoita ja yksi rehtori seuraamassa Hanna Vahvaselän vierailuluentoa

Kuvataidelukion opinnot31.5.2016