Kuvataidelukion opiskelu Savonlinnan Taidelukiossa

Savonlinnan Taidelukiolla on Opetusministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä laaja-alaisen kuvataiteen ja musiikin osalta. Kuvataidelinjalla toteutetaan tätä erityistä koulutehtävää ja sitä säätelee tässä asiakirjassa esiteltävä opetussuunnitelma. Tälle opetussuunnitelmalle ei ole tehty valtakunnallisia perusteita, vaan se pohjautuu Taidelukion omaan suunnitteluun.

Lokakuussa 2017 Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö totesivat omissa auditoinneissaan, että Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukio on maan paras kuvataidelukio. Tästä johtuen oppilaitokselle myönnettiin valtakunnallinen kehittämisthtävä kuvataiteen osalta.

Taidelukion kuvataideopinnoissa kehitetään visuaalista hahmotuskykyä ja kuvallista ilmaisua. Opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kulttuuria. Kuvalliseen kulttuuriin perehdytään visuaalis-esteettisen tiedon, taidehistorian ja omakohtaisen työskentelyn kautta. Luovaa ajattelua kehitetään tukemalla opiskelijan persoonallisia ratkaisuja. Teemoin, näyttelyin ja julkaisuin syvennetään vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

Kuvataidelinjalla opiskelu antaa toisaalta hyvät lähtökohdat visuaalisen alan ammattiin kouluttautumiseen, toisaalta kehittää kykyä ymmärtää taidetta, visuaalista maailmaa ja mediaa. Kuvataide rikkaine ilmiöineen voimistaa ja rikastaa elämää, antaa intoa ja terveyttä.

Kuvataidelinjalla kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita, taidehistoriaa, valitsevat yhden pitkän taideaineen ja työpajoja.

Kuvataideopintojen pariin päästäkseen oppijan tule osallistua pääsykokeeseen. Kokeessa on annettava riittävät näytöt kuvataiteellisesta motivoituneisuudesta sekä perusosaamisesta.

Kuvataidelukion näkyvin ilmentymä lienee keväisi järjstettävä kuvataideabien päättötyönäyttely. Näihin teoksin pääset oheisesa linkistä;

http://www.taidelukio.fi/galleria/kuvataidelinjan-paattotyot/

Minna soveltaa kuvataidelinjalla oppimaansa seinämaalausprojektiin

Kuvataidelukion opinnot31.5.2016