Opiskelijoiden tuotosten tulostaminen

Opis­ke­li­ja voi käyt­tää tu­los­ta­mi­seen kou­lun 2. ker­rok­ses­sa ole­vaa moni­toi­mi­lai­tet­ta.

Ku­val­li­set oh­jeet täs­tä löy­tyy täs­tä lin­kis­tä!

Moni­toi­mi­lai­te. Kuva Rei­ma Här­kö­nen ja Jani Berg.

USB_muis­ti­ti­kun paik­ka. Kuva Rei­ma Här­kö­nen ja Jani Berg.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014