Ylioppilaskokeet kevät 2024

Tä­hän ar­tik­ke­liin täy­den­tyy mar­ras­kuun alus­sa -23 oh­jeet il­moit­tau­tu­mi­ses­ta ke­vään 2024 tut­kin­toon.

Ke­vään 2024 yo-tut­kin­to­ker­ran koe­päi­vät löy­ty­vät täs­tä lin­kis­tä

Ke­vään 2014 yo-ko­ke­laat

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014