Annettava opetus TL20- ryhmien opiskelijoille

Opis­kel­ta­vat kurs­sit ja opin­to­jak­sot va­li­taan wil­man kurs­si­tar­jo­tin -toi­min­non avul­la.

Ly­se­on lu­ki­on kurs­si­tar­jo­tim­met ovat avoin­na vain juu­ri en­nen jak­son al­ka­mis­ta. Näis­tä ajois­ta tie­do­te­taan viik­ko­tie­dot­tei­den ja wil­ma-vies­tin avul­la. Nämä tar­jot­ti­met nä­ky­vät wil­man kurs­si­tar­jo­tin -leh­den kaut­ta. Jos Tai­de­lu­kon opis­ke­li­ja ha­lu­aa var­mis­taa pää­syn­sä ha­lu­a­mal­leen ly­son kurs­sil­le, vä­lit vies­tiä täs­tä Rei­mal­le wil­mas­sa, esim. UE04.1. 1. jak­sos­sa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014