Jaksojen arviointien valmistuminen ja uusintakuulustelut

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke löy­tyy täs­tä li­kis­tä!

Ke­sän uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu: il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 16.8.2022, koe pi­de­tään pe 19.8.2022 klo 14 – 17

1. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 3.10.2022, il­moit­tau­tu­mis­aika uu­sin­ta­ko­kee­seen päät­tyy ti 4.10.2022, koe pi­de­tään pe 7.10.2022 klo 14 – 17

2. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 21.11.2022, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 22.11.2022, koe pi­de­tään pe 25.11.2022 klo 14 – 17

3. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 16.1.2023, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 17.1.2023, koe pi­de­tään pe 20.1.2023 klo 14 – 17

4. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 6.3.2023, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 7.3.2023, koe pi­de­tään pe 10.3.2023 klo 14 – 17

5. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 24.4.2023, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 25.4.2023, koe pi­de­tään pe 28.4.2023 klo 14 – 17

6. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat pe 9.6.2023, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ma 12.6.2023, koe pi­de­tään ke 14.6.2023 klo 10 – 13

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014