Jaksojen arviointien valmistuminen ja uusintakuulustelut

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke (luku­vuo­si 2023-2024) löy­tyy täs­tä li­kis­tä!

Ke­sän uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu: il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 15.8.2023, koe pi­de­tään pe 18.8.2023 klo 14 – 17

1. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 2.10.2023, il­moit­tau­tu­mis­aika uu­sin­ta­ko­kee­seen päät­tyy ti 3.10.2023, koe pi­de­tään pe 6.10.2023 klo 14 – 17

2. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 20.11.2023, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 21.11.2023, koe pi­de­tään pe 24.11.2023 klo 14 – 17

3. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 15.1.2024, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 16.1.2024, koe pi­de­tään pe 19.1.2024 klo 14 – 17

4. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 4.3.2024, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 5.3.2024, koe pi­de­tään pe 8.3.2024 klo 14 – 17

5. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat ma 29.4.2024, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ti 30.4.2024, koe pi­de­tään pe 3.5.2024 klo 14 – 17

6. jak­so: jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat pe 7.6.2024, il­moit­tau­tu­mis­aika ko­kee­seen päät­tyy ma 10.6.2024, koe pi­de­tään ke 12.6.2024 klo 10 – 13

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014